Kontakt

ARS Serwis sp. z o.o.
ul. Krochmalna 32a lok. 5
00-864 Warszawa
NIP 113-22-71-972
Telefon: 221004321
Telefon: 226220042
FAX: 226220040
E-mail: ars@arsserwis.pl

Nr. Konta bankowego KREDYT BANK S.A. III Filia III o/ W-wa
62 1500 1126 1211 2007 5351 0000
KRS 0000168307 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 98 000 zł

Kontakt :

W sprawach central telefonicznych, CCTV, instalacji nisko prądowych
Cezary Krzywański
GSM: 502787729
E-mail: cezary.krzywanski@arsserwis.pl

W sprawach central telefonicznych, instalacji nisko prądowych
Sławomir Kozłowski
GSM: 502787773
E-mail: slawomir.kozlowski@arsserwis.pl